.
maart 2003 


Massa Moordenaars Bush & Blair 
Bombarderen Bagdad

Verdedig Irak! Klassestrijd tegen Imperialistische Oorlog!


Prédio no centro de Bagdá bombardeiado pelos EUA o 20 de março. (Foto: AFP)

Mobiliseer arbeiders kracht ter nederlaag van de bloedige amerikaanse imperialistische agressie!

Voor  stakingen tegen de oorlog! Geen politie-staat!
Voor de opbouw van een revolutionaire arbeiders partij!

Het volgende is een pamflet uitgegeven door de Internationalist Groep, VS sectie van het Verbond voor de Vierde Internationale, op 20 maart 2003.

Afgelopen nacht ontketende president George Bush Jr. de lang geleden aangekondigde invasie van Irak. Het enorme expeditieleger bijeengebracht door de Verenigde Staten en Engeland in de Arabische/Persische Golf is aan de opmars begonnen Irak te bemachtigen en het onder imperialistische bezetting te plaatsen. De bommen van de indringers regenen neer op de bevolking van Bagdad. De VS is nu heel cynisch bezig met voorbereidingen om een militaire dictateur te installeren in de naam van “democratie”. Zij zijn van plan dat te financieren met miljarden olie-dollars van de beroofde Irakezen.

In deze oorlog van imperialistische aanranding en verovering hebben de werkende mensen en onderdrukten partij te kiezen. De Internationalist Groep/VS en het Verbond voor de Vierde internationale roepen op voor het mobiliseren van arbeiders macht ter verdediging van het semi-koloniale Irak en voor de nederlaag van de imperialistische afslachters die het belegerde land in het Nabije oosten verwoesten.

De doorgedraaide massa moordenaars in het Witte Huis en de Pentagon hebben het plan : een Armageddon bij de Tigris en Eufraat rivieren. De leiding van de verenigde chefs van staven heeft aangekondigt dat 3000 “precisie-geleide bommen” afgevuurd zouden worden in de eerste 48 uur van luchtbombardementen op Bagdad. Deze Amerikaanse strategie van “shock and awe” (schok en imponeer) wordt regelrecht gecopieerd uit de Nazi doctrine “Schrecklichkeit”, om te proberen de bevolking te terroriseren tot capitulatie. Bush heeft juist die bedoeling voor een Hitler-stijl Blietzkrieg.
De oorlog op Irak is ook een oorlog op arbeiders, minderheden en immigranten “thuis”. Klasse-bewuste arbeiders moeten strijden voor volledige burgerrechten voor alle immigranten, en voor arbeiders-immigranten verdediging tegen chauvinistische aanvallen zoals dat gebeurde na de 11 september criminele aanval op het World Trade Center.

De oorlog door Wall Street en Washington wordt al gebruikt als een excuus om politie-staat maatregelen op te leggen in de Verenigde Staten en door de rest van de imperialistische machten. Maatregelen zoals het stationeren van militaire strijdkrachten in de steden,  gevangenhoudingen zonder aanklachten voor onbepaalde tijd, geheime rechtzaken, de enorme toename van politie-espionage van politieke aktivisten en de arrestaties & deportaties van duizenden immigranten worden al uitgevoerd onder de U.S.A. Patriot Akte. Beschuldigingen van opruiing en ondermijning zullen voor de voeten gegooit worden van stakende arbeiders die hun rechten verdedigen. En momenteel bewerken de VS heersers een Patroit Akte II om de burgerrechten te verwijderen van diegenen die zich verzetten tegen hun bloedige agressie.

De oorlog van de capitalistische-imperialistische bazen moet beantwoord worden met een klassestrijd door diegenen die door hen uitgebuit en onderdrukt worden. Vele miljoenen mensen zijn herhaaldelijk aangerukt in oppositie tegen deze oorlog in demonstraties die al groter zijn dan op het hoogtepunt van protest tegen de oorlog in Vietnam. Maar pacifistische vredesgekruip, hoe groot dan ook, zal de imperialistische oorlogsophitsers niet stoppen. Beurtelings is burgelijke ongehoorzaamheid uiteindelijk een machteloze smeekbede aan het “bewustzijn” van de capitalistische moordenaars. Hun afslachterijen kunnen alleen gestopt worden door het mobiliseren van een grotere kracht, namelijk die van het internationale proletariaat dat de kracht en sociale positie heeft om de oorlogsmachine tot een knarsende halte te brengen.

Zoals de oorlog in Afghanistan en de NAVO-oorlog in Joegoslavie geleid door de VS, worden deze imperialistische oorlogen gevoerd door de tweeling-partijen van het Amerikaanse kapitalisme, zowel Democraten als Republikeinen. Terwijl de organisatoren van de officiele “vredes” betogingen gebruikelijk beroepen doen op bourgeois politici zoals de Democraten Jesse Jackson en Barbera Lee en al demonstrerend bij het kantoor van Senator Hillary Clinton aankloppen, smekende tot “liberale” politici wiens handen druipen met bloed, kan dit alleen maar leiden tot het op een dwaalspoor brengen van diegenen die strijden tegen imperialistische oorlog.

De IG/VVI heeft vanaf het begin opgeroepen voor een “hot cargo” (“besmette vracht”, weigeren te behandelen) van oorlogsmateriaal en arbeiders stakingen tegen de oorlog. In de afgelopen maanden hebben spoorweg arbeiders in Engeland en Italie zich gemobiliseerd om de transporten van oorlogsmateriaal te stoppen. Deze akties inspireerde militante arbeiders op internationaal niveau. Het is nu hoogst noodzakelijk om dit verder door te voeren naar strijdlustige akties van stakingen tegen de oorlog en tegen de oorlogvoerende regeringen. Vandaag verlieten honderdduizenden Italiaanse arbeiders hun werk en voegden zich bij anti-oorlog mobilisaties in de voornaamste steden. Er zijn berichten van wilde stakingen uit Engeland. Voor morgen is er een oproep gedaan voor een Europese “algemene staking” om tegen de oorlog te protesteren. Maar of het nu in minuten of uren wordt berekent, dit is echter enkel een symbolische aktie. Grootscheepse mobilisaties door arbeiders is vereist om de kapitalistische heersers en hun oorlog te verslaan.

Het is een feit dat steun voor de oorlog flinterdun is. De bevolkingen van Engeland, Italie en Spanje zijn in overmate tegen de oorlog waarin hun eigen regeringen deelnemen. Zelfs in de Verenigde Staten laten opinie peilingen zien dat de meerderheid van de New York City bevolking (en bijna vijfenzeventig percent van de zwarten) tegen de oorlog is, net zoals een zelfs groter percentage aan de Westkust. Vele plaatselijke en staats vakbondraden en nationale vakbonden hebben resoluties tegen de oorlog aangenomen en tegen de vergezellende aanvallen op burgerrechten. Zelfs de AFL-CIO vakbondsleiding kwam voor de dag met een schijnheilige anti-oorlog verklaring. Maar papieren verklaringen betekenen niets voor de Bush bende. Militante vakbonds akties, zoals het platleggen van de havens, zou de wijdverspreide ontevredenheid kunnen galvaniseren.

De voormalige VS bondgenoten (nu rivalen) Frankrijk en Duitsland en de heersers van kapitalistisch Rusland kirden als vredesduiven in de Verenigde Naties maar zijn nu al druk bezig relaties met Washington te repareren met de hoop mee te kunnen doen aan de na-oorlogse plunderingen in Irak. Zij wilden enkel de oorlog uitstellen zodat ze wat te zeggen zouden hebben in de oorlogsraden dat Bush hen op hoogmoedige wijze ontkende. In feite, samen met de bureaucraten van de Chinese gedeformeerde arbeiders-staat stemde zij allen voor de VN Veiligheid Raad Resolutie 1441 in wiens naam de VS deze obscene oorlog voerd.

De Europese imperialisten zijn zeker geen verlossers van het Irakese volk*, noch van de onderdrukte Palestijnen die in de Westbank en Gaza, onder de laars van de Zionistische bezetters uit Israeli. De “Verenigde Naties” diende ondertussen ook als dekmantel voor imperialistische slachtpartijen in Korea (3 miljoen Koreanen dood), voor de sluipmoord op de Congolese onafhankelijkheids leider Patrice Lumumba en voor het opleggen van imperialistische protectoraten in het vroegere Joegoslavie. Wij eisen dat alle VS, Britse, VN en andere imperialistische troepen als de donder uit het Nabije Oosten oprotten, nu !

De oorlog op Irak is met vooral gericht op het vastleggen van Amerikaanse imperialistische dominatie in een Nieuwe Wereld Orde. Washington wil haar handen hebben op de oliekraan van het Nabije Oosten om controle te verkrijgen over haar rivalen uit Tokyo, Berlijn en Parijs. Zowaar wij gewaarschuwd hebben vanaf het begin is de oorlog op Irak de inter-imperialistische rivaliteiten aan het intensiveren, wijzende naar een Derde Wereld oorlog tussen de intussen nu  nucleair-gewapende machten. De volgende doelwitten op de lijst zijn Noord Korea, gevolgd door door Cuba, Vietnam en vooral China. Als Trotskyisten verdedigen wij de Noord Koreaanse, Cubaanse, Vietnamese en Chinese gedeformeerde arbeiders staten tegn imperialistische dreigementen en agressie terwijl we strijden voor proletarische politieke revolutie om de bureaucratieen te verjagen die bemiddelen met de imperialisten en met de interne kapitalistische krachten en daardoor de deur openen naar contrarevolutie.

Saddam Hussein is een nationalistische kapitalistische heerser met weinig verschil vis-a-vis andere nietige dictatoren die op gebruikelijke wijze werden gesteund door de imperialisten in het verleden, zoals de Pinochet dictateur in Chili en de Videla junta in Argentinie die elk tienduizenden linksen hebben vermoord met Amerikaanse goedkeuring. Nadat Hussein de macht had genomen in 1970 met de steun van Washington, werd terreur losgelaten op communisten met gebruik van naamlijsten verstrekt door de CIA. De chemische wapens waarvan hij beschuldigt wordt in bezit te zijn, werden aan hem gelevert door de Amerikaanse regering voor gebruik tegen Iran. De installaties die zulke wapens produceerde werden gebouwt door Duitse en Franse bedrijven. De vele misdaden van Hussein zijn de misdaden van de imperialisten die hem steunden. En alleen een revolutie door Irakese arbeiders, zowel Sunni als Shi'ite, gemobiliseerd onafhankelijk van en tegen de imperialistische agressors zal een einde kunnen maken aan de soortgelijken van Hussein en zijn vroegere beschermheren.

In Palestina hebben de Israelische militaristen hun gewelddadige bezetting van de Westbank en Gaza geintensiveert, met duizenden doden als gevolg. Het Sharon regime heeft zitten wachten op het begin van de oorlog om te beginnen met massa “overplaatsing” (ethnische zuivering) van tienduizenden Palestijnen, de Zionisten willen hen verdrijven uit hun voorouderlijke landen net zoals zij dat deden in 1948. Revolutionaire Trotskyisten verdedigen de onderdrukte Palestijnse bevolking in hun opstand tegen de Zionistische juggernaut en strijden voor een Arabische-Hebreeuwse arbeiders republiek in een socialistische federatie van het Nabije Oosten. Zo'n federatie zou eveneens een verenigd socialistische republiek van Kurdistan mogelijk maken.

Van het Nabije Oosten naar de imperialistische centra, de essentie in de strijd tegen deze imperialistische oorlog van agressie is de opbouw van revolutionaire arbeiders partijen zoals de Bolchevieken van V.I. Lenin en Leon Trotsky. Gedurende het brute bloedbad van de 1ste Wereld Oorlog vochten de Bolchevieken om de imperialistische oorlog in een burgeroorlog te doen veranderen, strijdende voor de nederlaag van "hun eige" imperialistische heersers. Dit internationalistische programma stelde hen in staat de eerste succesvolle arbeiders revolutie in de geschiedenis door te voeren, de Oktober Revolutie van 1917. Het was de vernietiging van de bureaucratisch gedegenereerde Soviet Unie gedurende 1989-92 dat de weg voorbereide voor Bush Sr's 1990-91 Golf Oorlog. Het is vandaag de dag noodzakelijk de vaandel der Bolchevieken voort te dragen, een authentieke Trotskyistische Vierde Internationale te hersmeden dat imperialistische oorlog kan beeindigen via internationale socialistische revolutie.

Radicale jeugd die willen strijden tegen imperialistische oorlog en zich willen ontdoen van het kapitalistische systeem dat zulke oorlogen broed, zouden zich moeten voegen in de strijd om de vervaarlijke kracht van de arbeiders klasse te mobiliseren tegen de bloedige oorlogsmisdadigers wiens drang naar wereld dominatie alle volkeren van de wereld bedreigt.

Verdedig Irak!
Voor de nederlaag van de imperialisten!
Arbeiders aktie tegen de oorlog! Contakt Verbond voor de Vierde Internationale, e-mail : internationaalverbond@xs4all.nl of internationalistgroup@msn.com

Terug naar Startpagina van de INTERNATIONALIST GROUP/Verbond voor de Vierde Internationale